Skip to content

Kas īsti ir finanses?

Finanses ir plašs jēdziens, līdz ar to cilvēki var apjukt tajā, kas īsti attiecas tieši uz finansēm un kas ir saistīts ar ekonomiku, politiku u.c. nozarēm, kas vairs īsti nav tikai finanses. Līdz ar to jautājums kas īsti ir finanses ir aktuāls, sevišķi tiem, kuri nav iesaistīti konkrētajā nozarē, lai izprastu, kas īsti slēpjas aiz anglicisma un tās var palīdzēt. Lai to labāk izprastu, palīgā nāk portāls https://www.raha247.fi/pikalaina/.

Finansēs ir aprakstītas divas saistītas darbības: pētījums par to, kā tiek pārvaldīta nauda, ​​un faktiskais nepieciešamo līdzekļu apguves process. Finansējums ir nepieciešams privātpersonām, uzņēmumiem un valsts iestādēm, lai veiktu savu darbību, kas var krietni atšķirties viena no otras. Līdz ar to arī finanšu jomu bieži vien iedala trijās apakškategorijās, proti: personas finanses, uzņēmumu finanses un valsts finanses.

Visas trīs kategorijas ir saistītas ar tādām darbībām kā stabilu ieguldījumu veikšanu, zemu izmaksu kredītu piešķiršana, līdzekļu piešķiršana ar saistībām un banku darbība. Tomēr katram ir savi īpašie apsvērumi, kas noteikti izmaina visu finanšu procesu. Piemēram, privātpersonām ir jāparedz pensijas izmaksas, kas nozīmē, ka savos darba gados jāiegulda pietiekami daudz naudas un jānodrošina, ka to aktīvu sadalījums atbilst ilgtermiņa plāniem. Šāda veida finanšu pārvaldības veids ir personas finanses. Valsts finanses bieži vien nav ieinteresētas nodrošināt samērīgu pensiju sadalījumu, vienīgi nodrošinot minimālo pensijas apmēru, kas bieži vien ir nepietiekams.

Savukārt lielam uzņēmumam, iespējams, būs jāizlemj, vai piesaistīt papildu līdzekļus, izmantojot saistības vai akcijas. Ieguldījumu fondu bankas var konsultēt uzņēmumu šādos gadījumos un konsultēt ar vērtspapīru tirgu. Vēl viens piemērs varētu būt uzņēmums, kas cenšas finansēt savu kapitālu un pieņemt lēmumus par to, kurus projektus finansēt un kādus projektus apturēt vai uz laiku apstādināt, lai vienlaikus veiksmīgi paplašinātu uzņēmumu. Šāda veida lēmumi attiecas uz uzņēmumu finanšu iedalījuma ar kuriem tad darbojas speciālisti, kuriem ir izglītība šajā jomā vai to finanšu pārzināšana ir tik plaša, ka ļauj strādāt gan ar uzņēmumiem, gan ar privātpersonām u.c.

Runājot par valsts finansēm, papildus valdes naudai ikdienas darbībām, valdības struktūrai ir arī lielāka sociālā atbildība (FI). Tās mērķi ir sniegt taisnīgu ienākumu sadali iedzīvotājiem un īstenot politiku, kas rezultātā noved pie stabilas ekonomikas. Protams, ne vienmēr tas izdodas, līdz ar to finanšu sektors ir viens no pirmajiem, kur ir nepieciešamas izmaiņas un lielāka kontrole. Tieši no turienes izriet kā tiks iegūtie nodokļi iztērēti u.c.

Ir skaidrs, ka finanšu nozare ir svarīga gan privātpersonām, gan uzņēmumiem un valstij. Līdz ar to ir skaidrs, ka finansēm tiek pievērsta liela nozīme un ir pieejamas dažādas programmas universitātēs, lai sagatavotu jaunos speciālistus, kuriem tad būs liela ietekme un nozīme, lai konkrēti aspekti iegūtu vajadzīgo uzmanību un pēc iespējas labākus rezultātus.